Tahad rohkem teada või soovid küsida? Kirjuta julgelt

Anneli Lorenz

Liidriprogrammi koordinaator

Mobiil: 52 07062

liider@ut.ee

anneli.lorenz@ut.ee

Liidriprogramm on mõeldud aktiivsele ja teotahtelisele üliõpilasele, kes soovib lisaks ülikoolis õppekava raames omandatavatele teadmistele võtta maksimumi ülikoolielust ning panustada enda ümber toimuvasse ja ühiskonda laiemalt.
Liidiriprogramm toetab Sinu karjääriteed ja samas küsib, et miks Sa neid tegevusi teed (st Sa pead tehtut analüüsima).
Liidiriprogrammis saavad osaleda ainult Tartu Ülikooli üliõpilased.

Miks osaleda?

Tänapäeva tööturg ei otsi enam inimesi ühe kindla ametinimetuse järgi, pigem soovitakse leida inimest, kellel on näidata ette oskused ja pädevused, mida töömaailm vajab. Liidriprogrammis osaledes ja enda karjääri planeerides tekib Sul lisaks õppekaval õpitule nn kohver erinevate tööriistadega. Liidriprogramm võtab Sinu tegevused ja kogemused kokku, aitab käidud teekonna lahti mõtestada ning kõikide tegevuste omavahelised seosed paremini fookusesse panna. Lõpuks pakib kõik tehtu ühte portfelli (tunnistusele) ning annab selle Sulle lõpetamisel üle.

Liidiriprogrammi tugevused:

  • Tunnustab üliõpilast väljaspool õppekava õpitu ja kogetu eest.
  • Eestis ainuke ülikool, kes seda rakendab ning läbi selle toetab Sinu arenemist.
  • Sunnib Sul oma arengut analüüsima ja seeläbi toetab Sinu karjääri ja valikuid
  • Annab Sulle paremad võimalused tööturul, sest Sul on rohkem teadmisi ja oskusi
  • Annab Sulle võimaluse ise oma aega ja tegevusi planeerida ning ellu viia

Kuidas programm toimib?

Liidriprogramm võtab arvesse kõik tegevused, mis on silmaringi avardavad (nii õppekavaga seotud kui ka laiemalt) ning annavad uusi kogemusi ja oskusi. Näiteks, kui oled tegev oma kodukoha MTÜs, võtad vabatahtlikuna erinevatest üritustest osa, tegeled heategevusega, osaled aktiivselt ühiskondlikel, kultuurilistel ja spordialastel üritustel või täiendad ennast näiteks MOOCi läbimise või suveülikooli osalusega, siis kõik need tegevused saad punktideks arvestada (vt lähemalt tegevuste tabelit). Programmi edukal läbimisel (vähemalt 1000 punkti), saad lõpuaktusel Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse liidriprogrammi läbimise kohta. Punktide kogumine on jaotatud vaheetappideks ning seal ootab ees tublimaid erinevad auhinnad.

Programmi jooksul on võimalik saada koordinaatorilt kõikide kogutud tegevustega soovituskiri, mida saab esitada näiteks tööle või (välis)ülikooli järgmisse õppeastmesse kandideerides.

Läbimise tingimused:

  • Kõik esitatud tegevused peavad olema tõendatud (pilt, tunnistus vms) ning analüüsitud.
  • Tunnistus antakse lõpuaktusel, seega peavad punktid olema kogutud hiljemalt õpingute lõpuks.
  • 1000 punkti saavutamisel tuleb koostada terviklik analüüs, kus kirjeldad, mida tegid ja mida sellega seoses õppisid. Tervikliku analüüsi vorm jääb Sinu enda valida, aga oluline on see, et see näitab Sinu õppimist ja arengut.

Keda oodatakse?

Oodatakse ennastjuhtivat, vastutustundlikku ja areneda tahtvat üliõpilast, kes leiab, et lisaks ennast täiendada ja maailma panustada on äge ja arendav!

Liidriprogrammis keegi ei sunni tagant ega kontrolli. Kogu tegevus toimub üliõpilase enda eestvedamisel ja vastutusel. Liidriprogrammi koordinaatoril on ainult toetav roll.