Tegevus Selgitus Punktid
Esinemine lühiüritusel (1-4h) Lühi esinemised nt infotunnil/loengul/avatud uste päeval/karjääriüritusel/messil (ülikooli/õppekava reklaamimine, nt külastades keskkoole jms (ehk füüsiliselt kohale minnes)) 20
Esinemine üritusel (4-8h) Ettekande ja ette valmistusega üritused (nt konverentsid/foorumid/debatid) 50
Korraldamine üritust (10-20 h) Teaduskonna või ülikooli ürituste organiseerimised (nt jõulupidu, konverents) 50
Korraldamine üritust/kampaaniat/üliõpilas organisatsiooni loomine Eestvedamine,nt: asutasin üliõpilasorganisatsiooni emad@TÜ, heategevusjooks Tartus, "Teeme ära" jne 75
Liikmelisus juhtkonnas/juhtimine Juhtkonda/juhatusse kuulumine Nt: TÜ Majandus- või turundusklubi juhtkond, Üliõpilasesinduse juhtkond, erinevate MTÜ-de juhtimine, projekti juhtimine jne. 100
Liikmelisus vähemalt 1 aasta Erialaseltsid/tudengiorganisatsioonid, komisjonid, nõukogud, kuhu oled kuulunud vähemalt 1 aasta, nt: Majandusklubi/Turundusklubi, Riigiteaduste selts ,Programminõukogu/ Teaduskonna nõukogu liige 50
Muud tegevused Tegevused, mida eespool pole 30
Osalemine e-kursusel E-kursustel, mis lõpevad tunnistuse saamisega Nt: Osalesin MOOC/Coursera/Udemy e-kursusel. Kursus(t)e maht peab olema vähemalt 20 tundi. 40
Osalemine heategevuslikul üritusel Jooksud, annetuskampaaniad jne 25
Osalemine koolitusel/arenguprogrammis (35+ h) Pikaajalised programmid. Näiteks: Tuutorikoolitus/DD Akadeemia/Välissemester/sTARTUplab 100
Osalemine koolitusel/kursusel (21-34 h) Üritused, koolitused, kursused, infotunnid, koosolekud, foorumid, töötoad, konverentsid jms (nt tasanduskursused, nt: Teaduskooli, täiendõppe, suvekoolid) 50
Osalemine lühiüritusel/-koolitusel/-kursusel (1-4 h) Lühiüritused, koolitused, kursused, infotunnid, koosolekud, foorumid, töötoad, konverentsid jms). Nt: Nõustamis- ja karjäärikeskuse koolitused, Start-upinduse või ettevõtlusega seotud üritused 20
Osalemine muu ettevõtlusidee arenduses (35+h) Kiirendid/inkubatsioonid jms, STARTER programm 150
Osalemine täiendaval praktikal Praktikad väljaspool enda õppekava (ehk vabatahtlik praktika) 70
Osalemine turundustegevustes/projektides (16-25 h) Ülikooli turunduslikes tegevustes/projektides kaasa löömine Eestis ja välismaal 75
Osalemine üritusel/koolitusel/kursusel (5-7 h) Üritused, koolitused, kursused, infotunnid, koosolekud, foorumid, töötoad, konverentsid jms). Esmaabikoolitus, sTARTUpday 25
Osalemine üritusel/koolitusel/kursusel (8-20 h) Ühe päevased Hackathonid/sTARTUplab üritused 30
Osalemine ürituste nädalavahetuse programmis (15-35 h) Nädalavahetuse programmid, nt Hackathoni üritus: Garage48 45
Osalemine uuringus/küsitluses/heategevuses (1 h) Mis uuringus/küsitluses osalesid või kuidas panustasid ülikoolile/laiemale ühiskonnale? Nt: Olin veredoonoriks 5
Panustamine ettevõttesse (51+ h) Ettevõttesse panustamine, mis pole seotud tööalaselt (panus võib olla nt analüüsi tegemine) 150
Reklaamimine/promomine üritusel (2-8 h) Ettevalmistamiseta üritused (nt messid) 25
Reklaamimine/promomine veebis (1-5 h) Kirjutised blogis, sotsiaalmeedias, teaduskonna Facebookis 45
Reklaamimine/promomine veebis (6-15 h) Ülikooliga seotud facebooki/kodulehe/blogi jm. kaastoimetamine/koordineerimine 75
Töötamine (16-35 h) Töötamine vabatahtlikuna ülikoolis sees/väljas, nt akadeemiline mentorlus/õpiabi osutamine või õppeassistendina 75
Töötamine (35+ h) Pikemaajalised töötamised, nt üliõpilassaadikuna, tasustatud töö 100