1. ÜLDIST

1.1.  Liidriprogramm on Tartu Ülikooli keskkond, mis asub aadressil https://liider.ut.ee/.

1.2. Liidriprogrammi eesmärk on toetada üliõpilast tema arengus.

1.3. Tartu Ülikool haldab liidriprogrammi, et pakkuda oma üliõpilastele võimalust õppekavaväliste tegevuste kuvamiseks ja analüüsimiseks.

1.4. Liidriprogrammiga saavad liituda ainult Tartu Ülikooli üliõpilased sisenedes ülikooli kasutajatunnustega.

1.5. Liidriprogrammi kasutajad on Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad.

2. LIIDRIPROGRAMMI KASUTAMINE

2.1. Liidriprogrammi kasutaja saab lisada tegevuste tabelisse väljaspool ülikooli tehtud tegevusi, tõendusmaterjale ning analüüsida neid oma arengu seisukohalt.

2.2. Liidriprogrammiga liitumine on vabatahtlik.

3. KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Kasutajal on õigus paluda ennast igal ajal programmist kustutada saates selleks e-kirja aadressile liider@ut.ee.

3.2. Kasutajal on õigus saada teavet programmi ja selle tegevuste kohta.

3.3. Kui kasutaja on bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- või magistriõppe lõpuks kogunud liidriprogrammis 1000 punkti, on tal õigus saada Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

3.4. Liidriprogrammiga liitumisel võtab üliõpilane vastutuse ka selle täitmise eest.

3.5. Kasutaja on kohustatud suhtuma vastutustundlikult sisestatud infosse ja tõendusmaterjalidesse.

3.6. Kui üliõpilane ei ole oma kontole aasta jooksul lisanud tegevusi ja tõendusmaterjale, siis kustutatakse ta liidriprogrammi kasutajate nimekirjast.

3.7. Liidriprogrammis on keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada programmi toimimist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuse tuvastamisel on Tartu Ülikoolil õigus piirata kasutaja õigusi või kustutada tema lisatud isikuandmed.

3.8. Keelatud tegevuse all peetakse silmas muu hulgas liidriprogrammi ülekoormamist päringutega, ebaturvalise või -seadusliku sisu lisamist, autoriõiguste rikkumist ja muud kohatut käitumist või sellisele käitumisele kaasaaitamist.

4. TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Ülikoolil on õigus kasutada liidriprogrammi õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel.

4.2. Ülikoolil on õigus kuvada liidriprogrammi tegevusi ja kogemust. Üliõpilase nõusolek küsitakse, kui tahetakse kajastada tegevust koos õppimiskogemuse ja analüüsiga.

4.3. Liidriprogrammis kasutatakse üksnes turvalist ühendust (HTTPS).

4.4. Liidriprogramm on majutatud ülikooli hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.

4.5. Ülikool ei vastuta sisu eest, mida kasutajad on liidriprogrammi sisestanud, aga ülikoolil on õigus liidriprogrammi eesmärkidele mitte vastav sisu tagasi lükata.

4.6. Üliõpilase esitatud tegevusi hindavad liidriprogrammi koordinaatorid.

5. ISIKUANDMETE KAITSE

5.1. Tartu Ülikool töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid selleks, et pakkuda kasutajatele teenust ja võimaldada õppetegevust kooskõlas liidriprogrammi andmekaitsetingimustega.

5.2. Liidriprogrammi paremaks ja tõhusamaks toimimiseks ning analüütika ja kasutajakogemuse parandamise eesmärgil kasutatakse Google Analyticsi küpsiseid, mis koguvad andmeid kasutajate seansside ja tegevuse kohta. Kasutajal on õigus Google Analyticsi küpsistest keelduda. Google Analyticsi andmeid hoitakse kolm aastat. Lisaks kasutatakse liidriprogrammis keeleseade salvestamise küpsiseid.