Siinsetes andmekaitsetingimustes antakse kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks liidriprogrammi keskkond isikuandmeid töötleb. Andmekaitsetingimuste koostamisel on lähtutud isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679.

Andmekaitsetingimustega reguleeritakse isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Tartu Ülikooli liidriprogrammi (edaspidi liidriprogramm) veebilehel https://liider.ut.ee/. Liidriprogramm on vabatahtlik ülikooli välise kogemuse kirjapanemise ja reflekteerimise koht.

1. MÕISTED

  • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, talletamine, parandamine või kustutamine.
  • Kasutaja on füüsiline isik (nt üliõpilane, töötaja), kes külastab veebilehte ja kasutab liidriprogrammi teenuseid.
  • Teenused on kõik liidriprogrammi platvormil pakutavad teenused, sh programmiga liitumine, tegevuste lisamine, tõendusmaterjalide lisamine jne.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Liidriprogrammis esitatud andmeid töödeldakse üliõpilase nõusoleku alusel. Isikuandmed, mida liidriprogramm töötleb, on järgmised:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • e-posti aadress;
  • õppevaldkond.

Kasutaja ei pea keskkonnaga liitumiseks esitama lisaandmeid. Lisaandmed (nt foto) ei ole kasutajaprofiilis kohustuslikud ning need võib iga kasutaja soovi korral ise lisada.

Liidriprogramm kasutab kolmanda isiku teenuseid, et analüüsida veebilehe kasutusstatistikat.

3. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Liidriprogramm töötleb üliõpilase andmeid eksmatrikuleerimiseni. Eksmatrikuleeritud üliõpilased eemaldab andmebaasist liidriprogrammi koordinaator. Vajadusel edasine andmetöötlus toimub ainult üliõpilase nõusoleku alusel.

Turvalisuse tagab see, et liidriprogrammi logitakse sisse Tartu Ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga. Liidriprogrammis saab osaleda üliõpilane kuni õppeaja lõpuni või kuni aasta, kui ta pole täitnud aasta jooksul tegevuste tabelit.

4. KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus nõuda igal ajal isikuandmete

  • parandamist, täiendamist või kustutamist;
  • töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile liider@ut.ee.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole.

5. KÜPSISED

Liidriprogrammi veebilehel kasutatakse parema kasutajakogemuse tagamiseks kahte tüüpi küpsiseid:

  • Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks;
  • Seansiküpsised, mis on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et muuta seda kasutajatele isiklikumaks ja mugavamaks. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed tõhusaks turundustegevuseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist kasutaja seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Kui küpsiseid ei lubata, ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

6. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE

Liidriprogramm jätab endale õiguse muuta ühepoolselt andmekaitsetingimusi. Andmekaitsetingimused on ajakohases versioonis alati veebilehel saadaval.

Ülikooli andmekaitsetingimused on leitavad SIIT.

7. AUTORIÕIGUS

Veebilehe sisu kasutamiseks mis tahes kujul (ka osaliselt) peab igale koopiale olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.