MIKS osaleda?

  • Olla nähtavam
  • Panustada enda arengusse
  • Saada lisakogemust

MIDA saad?

  • Tööturul vajaliku kogemuse
  • Ennast ja kogetut analüüsida
  • Ennast tundma õppida
  • Tartu Ülikooli tunnistuse

ENNE LIITUMIST KÜSI

  • Kas olen ennastjuhtiv?
  • Valmis kogemusi otsima?
  • Valmis analüüsima?

Kui „JAH“, LIITU kohe!

KUIDAS tegutseda?